Marcel Carpay - Telendos

In mei 2010 was het zover. Na zo’n 45 jaar kennismaking met Griekse eilanden en verzamelen van voldoende vergelijkingsmateriaal om te kunnen kiezen voor de fijnste plek in de Egeïsche zee om neer te strijken, viel die keuze op Télendos.

Télendos is een klein eiland met zo’n 35 inwoners, zonder gemotoriseerd verkeer, in de directe nabijheid van Kálymnos. Beide eilanden zijn de favoriete bestemming van professionele bergklimmers. De bergwanden zijn hier en daar uitzonderlijk stijl en hangen sterk over. Er zijn veel diepe grotten. Ons oog was gevallen op de smalle landstrook gelegen naast de hoge bergformatie die verreweg het grootste deel van het eiland domineert. Het uitzicht op het tegenovergelegen Kálymnos is adembenemend mooi. De landstrook met dennenbosje is zo smal (800 meter) dat aan beide zijden de zee erg dicht bij is. Het strand van Chóchlaka, aan één van die zijden, wordt door grillige kleurrijke vulkanische rotsen omgeven. De behulpzame schippers van Télendos onderhouden met hun kaïk een frequente verbinding met Kálymnos. De oversteek duurt slechts 12 minuten.

Het werd eindelijk tijd om te gaan uitzoeken hoe we daar een huis konden bemachtigen. De makelaar uit Kálymnos die ons trachtte te helpen presenteerde eerst bestaande huizen met veel achterstallig onderhoud en een forse vraagprijs. Het bleek financieel aantrekkelijker om zelf te gaan bouwen. De makelaar had contact met een aannemer die bereid was om op Télendos te bouwen. Dat wilde niet iedereen. Aanvoer van bouwmateriaal ligt moeilijk omdat alles per schip moet worden aangevoerd en er vervolgens geen gemechaniseerd vervoer op een eiland met één ezel mogelijk was.

De allereerste hobbel die genomen moest worden was het vinden van een plek waarop de archeologische dienst toestemming zou geven om te bouwen. Dat bleek niet eenvoudig op een eiland vol met vooral Byzantijnse ruïnes en vroegchristelijke resten. Bij het graven van proefsleuven werd herhaaldelijk gestuit op belangrijke resten, waarna weer naar een andere plek moest worden gezocht. Die werd uiteindelijk gevonden. Met de aannemer werd snel overeenstemming bereikt over de bouwtekening van een huis met twee verdiepingen met op de bovenste een fors terras met fraai uitzicht. Hoewel er nog geen enkele schriftelijke overeenstemming was gesloten, was de aannemer al aan de slag gegaan met het verzetten van rotsmateriaal en het egaliseren voor de bouw, sterker nog hij was al begonnen met het realiseren van het betonnen skelet van de benedenbouw! Aannemer en makelaar vertelden ons dat de zaak nu op simpele wijze verder kon worden geleid. Wij hoefden “slechts” 40% van de totale bouwkosten te voldoen als voorschot en een persoonlijke overeenkomst te ondertekenen waarin stond aangegeven aan welke kwaliteits- en vormgevingseisen moest worden voldaan.

Dat leek ons veel geld en ook wel heel simpel en het werd dus tijd om personen te vinden die bekend zijn met de in Griekenland bestaande wet en regelgeving bij het verwerven van een stuk(je) grond en een in aanbouw zijnde woning.

Ik herinnerde mij dat ik lang geleden in het tijdschrift “Lychnari” (over de ontwikkelingen in het Griekenland van nu) een advertentie had gelezen van een firma “Elxis” te Utrecht. We vonden het telefoonnummer en legden contact met de heren Vangélis Nástos en Giórgos Gavriilídis, Grieks jurist. Ten kantore van Elxis kregen wij snel veel uitleg over de manier waarop wettelijk in Griekenland een en ander was geregeld en hoe en in welke volgorde procedures moeten worden gevolgd. Vooral werd gewezen op veel voorkomende risico’s en de ondeugdelijkheid van het voorstel van onze, overigens goedwillende, makelaar en aannemer. Een “hand out” werd meegegeven waarop alles nog eens overzichtelijk stond opgeschreven.

We werden het eens over de ondersteuning die we van Elxis nodig hadden. Er werd vervolgens goed op toegezien dat wij in de nabije toekomst alleen verplichtingen zouden aangaan op basis van adequate documenten. Zo mocht er geen twijfel bestaan over het huidige eigenaarschap van de grond, de bouwvergunning moest volledig en kloppend zijn en vooral de bestemming van het grondstuk moest in overeenstemming zijn met de bouwplannen. Elxis zorgde ervoor dat de juiste documenten na de nodige correcties voorhanden kwamen.

Ons werd goed uitgelegd waar wij zelf op Kálymnos voor dienden te zorgen, zoals het verkrijgen van een fiscaal nummer en een verblijfsvergunning. Omdat Télendos in het grensgebied met Turkije ligt, waren er wat extra voorwaarden waaraan moest worden voldaan om het stuk grond te mogen kopen en een huis te kunnen bouwen. Zo was er voor de toestemming bij de regionaal verantwoordelijke commissie ook nog een extra handtekening van de locale militaire autoriteit nodig. Het moet gezegd dat door de alerte voortvarendheid van de aannemer alle noodzakelijke stempels en handtekeningen in hoog tempo op de juiste plaatsen kwamen te staan. Had hij op zijn motorfiets niet steeds zelf de noodzakelijke koeriersdiensten op zich genomen, dan had een en ander veel meer tijd in beslag genomen.

Vervolgens kwamen we in de fase waarin alles notarieel en juridisch moest worden bekrachtigd. Er was sprake van de aankoop van een stuk grond met een betonnen skelet en er moest een overeenkomst komen voor het afbouwen van het huis. Een bijzondere situatie dus. Elxis presenteerde een “koopovereenkomst onroerend goed met aanbetaling” en daarnaast een “onderhandse aannemingsovereenkomst”. Hier was dus sprake van zorg op maat. Elxis heeft bovendien een advocaat uit het nabijgelegen Kos op deze zaak ingezet. Uiteindelijk konden de stukken notarieel passeren in aanwezigheid van de notaris, de advocaat van de verkoper en “onze” advocaat uit Kos. De volgende dag werd er onmiddellijk begonnen met de verdere bouw. Het huis werd twee maanden (!) eerder in de afgesproken staat opgeleverd dan waartoe de aannemer verplicht was. In augustus 2011 namen wij onze intrek.

Vooral de aannemer heeft van de ondersteuning door Elxis veel opgestoken en heeft zich voorgenomen om zich in de toekomst meer te richten op buitenlandse klanten. Hij kent nu “het klappen van de zweep”.                      

Dutch